AKTUALIZAAKTUALIZA

AKTUALIZA

Simos kontynentalny8,2 OBD + Bench odczyt/zapis     Autotuner może teraz wykonywać następujące operacje: Odczyt...

K-SUITE – WYDANIE 4.64K-SUITE – WYDANIE 4.64

K-SUITE – WYDANIE 4.64

Nowe Case Ih, New Holland i Steyr zostaną przeprogramowane, bezpieczne i wydajne dzięki naszemu nowemu protokołowi KESSv2. Szybkie odczytywanie i zapisywanie pozwoli przeprogramować ten ECU ostatniej generacji: BOSCH MD1CE101 Ponad 700 pojazdów wyprodukowanych od 2015 do...